⚠ 11.2023: Сайт знаходиться в стані перебудови. Можливо тимчасове порушення функціонування.

Мікроелектроніка

Проектування топології двонапівперіодного перетворювача в гібридному виконанні
Пояснювальна записка до курсового проекту.
В цьому курсовому проекті виконано роботу по розробці гібридної інтегральної мікросхеми двонапівперіодного перетворювача. Перетворювач призначений для генерування двополярної напруги, амплітудою 15В, на основі однополярної 30В. Курсовий проект.
Топологія інтегральної мікросхеми
В недрах микросхем. Технологія виготовлення напівпровідникових мікросхем. Стаття у п'яти часинах.
Топологія. Плівковий конденсатор
Технологія Flash та StaraFlash у статичній пам'яті
Конструкція уніполярного транзистора
Методи отримання монокристалічних злитків
Метод зооної плавки. Технологія очищення кремнієвих зливків

Serhii K Home Page (c) 2003-2023
(SKNewVersion)