⚠ 11.2023: Сайт знаходиться в стані перебудови. Можливо тимчасове порушення функціонування.

Метрологія


Похибки вимірювання

Відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірювальної величини називається похибкою вимірювання.

Поправкою називається абсолютна похибка взята з протилежним знаком.

Абсолютна похибка D А дорівнює різниці між результатом вимірювання Ах і дійсним значенням Ад

Відносна похибка вимірювання d А – це відношення абсолютної похибки вимірювання D А до дійсного значення вимірювальної величини Ад, вираженої в відсотках.

Зведена похибка є вираженим в відсотках відношенням абсолютної похибки до норміруючого значення шкали Ан.

 

Середньоарифметична:

Середньоквадратична:

 

Є різні види відносної похибки:

Похибка, яка виникла в результаті включення вимірювальних приладів в досліджувальне коло, й зумовлена споживанням ними потужність називається методичною похибкою.

Способи та методи вимірювання

Під методом безпосередньої оцінки розуміють метод, за яким вимірювальну величину визначають безпосередньо за відліковим пристроєм вимірювального приладу прямої дії. Методи безпосередньої оцінки прості, але характеризуються відносно низькою точністю.

Методом порівняння називають метод, за яким вимірювальну величину порівнюють з величиною, яка відтворюється мірою.

Методи порівняння поділяються: на нульові, диференційні та заміщення.

Нульовий метод – це метод порівняння вимірювальної величини з мірою.

Диференційний метод – це метод порівняння з мірою, за яким приладом вимірюють різницю між вимірювальною величиною і відомою величиною, що відтворюється мірою.

Метод заміщення – це метод порівняння з мірою, за яким вимірювальну величину – замінюється у вимірювальній установці відомою величиною , що відтворюється мірою. В результаті

Серед цих методів метод заміщення найточніший.

Розширення границь при вимірюванні.

Для розширення можливостей амперметра (для вимірювання більших струмів, ніж дозволяє амперметр), в коло включають шунт. Завдяки йому більша частина струму проходитиме через шунт, а менша через амперметр.

Для розширення можливостей вольтметра (для вимірювання більших напруг, ніж дозволяє вольтметр), в коло послідовно з вольтметром включають додатковий опір.

Вольтметри

Скважністю називається відношення періоду слідування імпульсів T до їх тривалості t і

Генератори

Вимірювальний генератор являє собою малопотужне джерело змінної напруги з регульованою амплітудою і частотою.

Діапазони робочих частот

0,001 Гц – 20 Гц

20 Гц – 200 КГц

100 КГц – 35 МГц

> 35 МГц

Інфранизькочастотні

Низькочастотні

Високочастотні

Надвисокочастотні

 

Вихідна напруга: від 0,1 мкВ до десятків В

Вихідна потужність: від Вт до кількох Вт

Позначення генераторів “Г”

Г1

Г2

Г3

Г4

Г5

Г6

Г8

Установка

Генератори шумових сигналів

Генератори НЧ

Генератори ВЧ

Генератори імпульсних сигналів

Генератори сигналів спеціальної форми

Генератори коливаючої частоти

Генератори НЧ

Залежно від схеми збуджувача генератори можуть бути типу LC (частота визначається L i C), RC (частота визначається L i C), на биттях (частота визначається різницею між двома високими частотами)

Сама широке застосування генератори типу RC.

Структурна схема генератора

Основними вузлами генератора є: задавальний генератор ЗГ, підсилювач напруги ПН, вимірювальний прилад ВП, атенюатор АТ, "~/=" джерело струму.

Частота генератора RC типу визначають по формулі

Генератори ВЧ

ВЧ генератори являють собою малопотужне джерело незатухаючих і модульованих коливань ВЧ, каліброваних по частоті, вихідній напрузі і параметром модуляції.

В генераторах ВЧ використовується амплітудна модуляція АМ, частотна модуляція ЧМ, фазова модуляція ФМ, імпульсна модуляція ІМ. При відсутності модуляції генератори працюють в режимі непрерервної генерації незатухаючих коливань НГ.

Діапазон робочих частот: 100 КГц – 50 МГц

Осцилографи

Позначення осцилографів
С1 - універсальні
С7 - швидкі
С8 - запам’ятовуючі
С9 - спеціальні

Вимірювання потужності

Електрична потужність Р являє собою енергію виділену в колі за одиницю часу.

В колах постійного струму

В колах змінного струму

Активна потужність – це перетворення електричної енергії в інші види енергії протягом періоду.

Активна

Для однофазного кола

Реактивна

Для 3х фазного кола, результат потрібно помножити на 3(коли рівні напруги кожної фази).

Якщо вони не рівні, тоді в кожну фазу включають прилад.

Реактивна потужність – це потужність, яка не перетворюється з одного виду в інший.

В колах з імпульсним струмом

Імпульсна потужність являє собою енергію W виділену в колі, при проходженні імпульсу віднесеного до його тривалості t і

Активна потужність визначається енергією, виділеною в колі при проходженні імпульсу віднесеного до тривалості періоду Т.

Потужність може вимірюватись в абсолютних ( мкВт, мВт, Вт, кВт, МВт) і відносних (dB)

Опубліковано:

Оновленно: 08.11.2023


(SKNewVersion)(29032024)
Serhii K Home Page © 2003-2024