⚠ 11.2023: Сайт знаходиться в стані перебудови. Можливо тимчасове порушення функціонування.

Матеріали електронної техніки

Сергій КРУШНЕВИЧ

Магнітні характеристики матеріалів

По відношенню до магнітного поля, розрізняють: 1.слабомагнітні (парамагнетики, діамагнетики); 2.сильномагнітні (феромагнетики)

Ф - феромагнетики; П - парамагнетики; Д - діамагнетики

де Н – напруженість магнітного поля; В – магнітна індукція

По відношенню до електричного поля матеріали поділяються на провідники, напівпровідники, діелектрики.

За основу класифікації беруть питомий електричний опір

Формула питомого опору

де для провідників: R –опір, S - площа поперечного перерізу, l – довжина провідника; для напівпровідників і діелектриків: R - об’ємний опір, S - площа провідного покриття, l - відстань між діелектриками.

Матеріал ρ [Ом×м] α ρ [град-2] тип електропро-відності
Провідники 10-8-10-5 > 0 електронний
Напівпровідники 10-6-108 < 0 електронний дірковий
Діелектрики >107

< 0

електронний іонний

α ρ =TKρ=

Механічні властивості

Твердість – це здатність матеріала протистояти проникненю іншого більш твердого тіла.

Пластичність – відносне видоаження перед розривом

Характеристика міцності – випробування на розтяг

Випробування на в’язкість – проводиться на маятникові Копра.

Матеріали високої провідності

Назва Питомий опір, ρ10-6
Ag 0,016
Cu 0,0172
Au 0,024
Al 0,028

Напівпровідники

Домішкова провідність – служить для підвищення електропровідності напівпровідника.

Донорні домішки. Якщо в кристалічну решітку германію (4х валентний) ввести атом мишяку (5ти валентний), то для 1го електронна нехватає пари і він стає вільним. При цьому концентрація вільних електронів зростає. "nпровідність."

Акцепторні домішки. Якщо в кристалічну решітку германію(4х валентний) ввести індій(3х валентний), то для одного електрона германію невистачатеме 1го електрона і в кристалічній решітці напівпровідника утворюється дірка. "pпровідність"

Провідність металу залежить від розмірів забороненої зони. Заборонена зона:
≈ 0 еВ – провідник
< 2 еВ – напівпровідник > 2 еВ – діелектрик

Методи отримання напівпровідників

 • Добування н/п матеріала з природної сировини
 • Хіхічне та металургічне очищення
 • Вирощування мококристала та легування
 • Хімічний метод очищення

  Це синтез таких сполук, що можна легко очистити від домішок (голоїдні сполуки {Cl, Br, I}), глибоке очищення і подальше відновлення вихідного продукту.

  Металургічний метод

  Полягає в багаторазовій перекристалізації злитка основної речовини хляхом послідовного розплавлення його ділянок, при цьому внаслідок нерівномірного розподілу домішок в твердій і рідкій частині злитка, відбувається відтіснення (дифузія) домішок в кінець злитка.

  Cs – Концентрація домішок в твердій фазі

  CL – Концентрація домішок в рідкій фазі

  К – коефіцієнт сегригації.

  Технологія отримання германію

  1.Хлорування германієвого концентрату з метою отримання тетра хлориду германія

  2.Глубоке очищення методами:

  а) екстракція – це розчинення в HCl; відокремлення хлоридів домішок від.

  б) ректифікація – це випаровування і багаторазове промивання парів проти течії, заснованих на різниці температур кипіння та хлоридів домішок.

  в) гідроліз з метою отримання товарної двоокисі Ge-GeO2

  - це порошок.

  3. Потім визначають його питомий отвір і косвено визначають ступінь чистоти.

  4. Водневе відновлення Ge-GeO2 з метою отримання полікристалічного злитку

  5.металургічне очищення методом зонної плавки.

  Рис: металургічне очищення методом зоної плавки
 • Кварцева труба;
 • Витки ВЧ індуктора;
 • Зликок очищуваного германію;
 • Графітовий човник;
 • Зони плавки в площині витків;
 • Пересувна каретка, на якій закріпленно витки;
 • 6. Вирощування монокристалів та легування

  Метод Чохральського

  Метод Чохральського
 • Затравка
 • Монокристал
 • Розплав
 • Тігель з графіту
 • ВЧ індуктор
 • Шток

 • Матеріали електронної техніки - конспект. Сторінка 1
  Матеріали електронної техніки - конспект. Сторінка 2
  Матеріали електронної техніки - конспект. Сторінка 3

  Опубліковано:

  Оновленно: 07.11.2023


  (SKNewVersion)(29032024)
  Serhii K Home Page © 2003-2024