Поради по настройці різного апаратного та програмного забезпечення  комп'ютера


 

CallBack. Як заставити модем знімати трубку при зворотному виклику після першого дзвінка:

Ящо Ви користуєтесь доступом в інтернет за допомогою комутованого доступу (модем) і для збереження коштів на міських переговорах використовуєте популярну нині послугу зворотного виклику (Call Back), у Вас може виникнути проблема, що модем знімає трубку не після першого, а після другого (були випадки, коли і після п'ятого). В цей момент досить часто хтось із дмашніх встигає схопити трубку, що створює дискомфорт, або коли нічну тишу перериває дзвінкий голос телефона.

Для усунення цього неподобства у операційній системі Windows (випробуванно на Windows XP) в реєстрі у вітці:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

створити ключ типу DWORD з ім'ям:

NumberOfRings

і присвоїти йому значення від 1 до 20 (кількість дзвінків, які пропустить модем).

Також Ви можете створити .reg файл з наступним змістом:

:REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]
"NumberOfRings"=dword:00000001

Можливо, зміни вступлять після перезавантаження.


 

Недостаточно свободного места на диске. Як прибрати надоїдлеве повідомлення "Недостатньо вільного місця на диску":

Зміна порогу. По замовчуванні операційна система виводить попередження, якщо на диску менше 10% вільного місця. Для зміну порога (Windows NT/2000/XP) у вітці реєстру:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
створити ключ типу DWORD з ім'ям:
DiskSpaceThreshold

і присвоїти йому значення від 0 до 99 (порог у відсотках).

Вимикання назавжди
. Щоб повідомлення взагалі не вискакувало у вітці реєстру:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explоrer
створити ключ типу DWORD з ім'ям:
NoLowDiskSpaceChecks
і присвоїти йому значення 1.


 

  25.08.2007

(SKOldVersion)12-2023