⚠ 11.2023: Сайт знаходиться в стані перебудови. Можливо тимчасове порушення функціонування.

Розшифрування повідомлень на CAN-шині автомобіля Ford Fiesta MK6

Reverse engineering Ford Fiesta CAN bus

На цій сторінці я вирішив поділитися своїми напрацюваннями щодо розшифровки повідомлень на CAN-шині автомобіля Ford Fiesta MK6 з метою отримання інформації про поточну витрату палива. Як з'ясувалося, щодо діагностичної шику OBD-2 машина не видає ні витрати палива, ні витрати повітря, тому було прийнято рішення спробувати виловити цю інформацію. із самої шини.

On this page I have decided to share my todays information of decrypt messages on CAN-bus of car Ford Fiesta MK6 to obtain information on the current fuel consumption. As it turned out, the Diagnostic bus OBD-2 machine does not show fuel or air flow consumption under standart PIDs, so it was decided to try to extract this information from the CAN-bus by sniffing messages.

ID byte Description (Eng) Опис (Ukr)
0x200  0 1 2 3 4 5 6 7 ~10 ms  
        * *       Throttle position? Положення дросельної заслонки?
            * *   Throttle position? Положення дросельної заслонки?
                     
0x201 0 1 2 3 4 5 6 7 ~20 ms  
  * *             RPM=XX/4 Оберти двигуна, об/хв
      * *     speed=(XX-10 000)/100; 0x2710=stopped Швидкість, км/год
              *   Accelerator Pedal; 0x00=Released Зусилля натискання на педаль газу
                     
0x210 0 1 2 3 4 5 6 7 ~10 ms  
                * Counter (?)  
                     
0x230 0 1 2 3 4 5 6 7 ~10 ms  
                     
0x360 0 1 2 3 4 5 6 7 ~10 ms  
                     
0x420 0 1 2 3 4 5 6 7 ~20 ms  
  *             Coolant temp = (X - 40), deg Температура охолоджувальної рідини, °С
                * Inlet air pressure = X , kPa Тиск повітря на вході у двигун, кПа
                     
0x428 0 1 2 3 4 5 6 7    
                     
0x430 0 1 2 3 4 5 6 7 ~20 ms  
* Fuel level = X/2.55, % Рівень палива, 0-255
    *             Fluid level?  
                     
0x433 0 1 2 3 4 5 6 7 ~200 ms  
  *               Doors bits map. 1=open; 2=closed;
80h=Driver door opened; C0h=Driver and passenger dor opened
Біти відчинених дверей
            *     Dors lock: 10h=locked; 20h=unlocked Біти стану замків дверей
                     
0x4B0 0 1 2 3 4 5 6 7 ABS  
  * *             Left Front wheel speed (km/h) Швидкість коліс, ліве переднє, км/год
      * *         Right Front wheel speed (km/h) Швидкість коліс, праве переднє, км/год
          * *     Left Rear wheel speed (km/h) Швидкість коліс, ліве заднє, км/год
              * * Right Rear wheel speed (km/h) Швидкість коліс, праве заднє, км/год
0x620 0 1 2 3 4 5 6 7 ~200 ms  
0x630 0 1 2 3 4 5 6 7 ~1000 ms  

Нижче наводжу приклад дампу даних із CAN-шини:

Here is an example of the captured data (dump) from the CAN-bus:

ID 0 1 2 3 4 5 6 7
200  02 04 02 02 02 02  00  
201 13 5C 80 80 27 10 00 7D
210 FF FF 30 A0 90 00 D0  
230 00 01 66 FF FF 00 0B 80
360 0C 80 C9 4D 44 60 80 C1
420 45 00 01 7A 01 00 5E 28
428 00 8E 00 00 37 00 10  
430 91 00 59 FF C0 00 20
433 00 10 00 00 00 10 00 00
4B0 27 10 27 10 27 10 27 10
620 09 91 52 48 44 60 80 00
630 88 01 A9 00 00 64 4E 4E

Для дослідження було зібрано схему на базі МК PIC18F25K80 з вбудованим ECAN-модулем.

 

Корисні посилання/Links:

Опубліковано:

Оновленно: 04.10.2023


(SKNewVersion)(29032024)
Serhii K Home Page © 2003-2024