Наука і техніка

Використання перепаду тиску на ГРС для виробництва електричної енергії (RU, 2012)

Проведена оцінка раціональності встановлення детандеру на ГРС та ГРП для утилізації енергії перепаду тиску. Проведено економічний аналіз з врахуванням поточних тарифів та ККД застарілого обладнання, що й досі експлуатується.
 

Ексергетичний аналіз термодинамічних циклів ГТУ (RU, 2011)

Розглянуто вживання ексергетичного аналізу для розрахунку теплової досконалості окремих вузлів, які складають термодинамічний цикл газотурбінних установок. Також представлено розрахунок ексергії для газоподібних палив. Результати цієї роботи використовуються для ексергетичного аналізу різних циклів газотурбінних установок.
 

Методика та програма для розрахунку температури горіння природного газу (RU, 2010)

У статті представлена методика розрахунку температури горіння газової суміші при заданих параметрах з врахуванням впливу дисоціації компонентів продуктів згорання. Розроблена програма, що реалізовує дану методику.
 

Утилизация низкопотенциального тепла для производства электроэнергии с использованием пентана в качестве рабочего тела

Зроблено порівняльний аналіз ефективності утилізаціщ вторинних енергоресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів у двоконтурних парогазових установках з використанням у вторинному контурі водянощ пари та нпентану. Визначено область ефективного використання органічних теплоносіщв з низькими температурами кипіння та теплотами випаровування.
 

Биогаз – получение и использование в энергетике (2009)

Предлагаем Вам способ решения проблемы утилизации органических отходов (помет птицы, навоз и любая другая биомасса). С помощью нашей технологии Вы сможете не только постоянно и безопасно избавляться от органических отходов, но и получать прибыль. Вы будете ограждены от претензий санитарных и экологических служб и местного населения.
 

Автоматизация блока осушки природного газа на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (2009)

В статье рассмотрен вопрос повышения экономичности процесса регенерации адсорбента путем введения автоматического контроля основных параметров процесса. Также в статье рассмотрены основные функции микроконтроллерного блока управления.
 

Методика та програма розрахунку температури горіння горючої газової суміші (2009)

Викладена коротка методика з визначення температури горіння газової суміші.
 

БИОГАЗ - получение и использование

Важным источником энергии в наше время являются нефть и газ. Газ по происхождению делят на природный, попутный, генераторный, искусственный, шахтный метан, биогаз и др. Природный газ образует самостоятельные скопления в виде газовых и газоконденсатных месторождений. Попутный газ находится в нефти в растворенном состоянии в объеме 100 - 200 м3 на 1 тонну нефти. Искусственные газы образуются в различных технологических процессах, например, в металлургии. Биогаз образуется в результате микробиологического синтеза органических веществ.
 

Сравнение стоимости энергии первичных энергоносителей

Розглянуто енергетичний потенціал різних енергоносіїв з точки зору відбору постачальників, наведено теплоенергетичні показники різних енергоносіїв. Розрахована вартість одержання одного кіловата теплової або електричної енергії, що є в основних енергоносіях, в залежності від ринкової ціни їх. Для кращого використання табличних даних наведено графічну інтерпретацію одержаних даних.
 

Методика розрахунку температури горіння горючої суміші

Представленно методику розрахунку температури горіння газової суміші з заданим складом. На основі методики розроблено програму розрахунку температури горіння з врахуванням складу суміші та її температури
 

Останнє оновлення - 28.03.2010

(SKOldVersion)12-2023