Зміст    < Назад    ()    Вперед >


 
ВСТУП

Найбільш важливу та багаточисельну групу процесів і апаратів хімічної технології складають хімічні процеси, в яких у результаті хімічних реакцій відбувається зміна хімічного складу, внутрішнього стану та властивостей початкових речовин, а також апарати для їх проведення – хімічні реактори. Хімічний реактор є центральним апаратом у хіміко-технологічному процесі, який включає підготовку сировини, хімічні перетворення і виділення цільових продуктів.

Математичний опис хімічних реакцій потрібен для побудови їх математичних моделей, які називають кінетичними моделями. Кінетичні моделі є необхідною складовою математичних моделей хімічних реакторів. Найважливішим етапом вивчення хімічних реакцій є теоретичний аналіз кінетичних моделей, який включає проведення термодинамічного і кінетичного аналізу.

Термодинамічний аналіз передбачає кількісну оцінку впливу умов проведення реакцій (концентрації компонентів, температури, тиску) на стан хімічної рівноваги.

Кінетичний аналіз визначає теоретичний оптимальний режим проведення реакцій, який надалі буде взірцем при встановленні типу реактора для промислового здійснення технологічного процесу з даною хімічною реакцією.

У цьому виданні наведено методичні вказівки до розробки методики одержання розрахункових залежностей, складання блок-схем машинного алгоритма та розробки програм для розрахунку констант рівноваги та кінетики для широкого класу оборотних газофазних реакцій типу

aA + bB ↔ rR + sS;

aA + bB ↔ rR (s = 0);

aA + bB → rR + sS;

aA ↔ rR + sS (b = 0);

aA ↔ rR (b = s = 0).

Враховуючи, що в теперішній час велику кількість відомих програм для комп’ютерного моделювання у хімії та хімічній технології складено на мові Бейсик, а також зважаючи на доступність програм на Бейсику для сприйняття, наведені у виданні програми також написані на цій мові.

Останнє оновлення - 29.10.2005