Зміст пояснювальної записки по курсу "Автоматизація"

Основним документом проекту автоматизації є функційна схема автоматизації (надалі ФСА) технологічного процесу. На основі ФСА розробляються всі інші схеми процесу. Схеми рисуються на основі умовних графічних позначень приладів.

Схема

 

1.      Технологічна схема процесу.

 

2.      Умовні графічні позначення первинних  вимірювальних приладів

 

3.      Регулюючі вимірювальні прилади

 

 

2/3 креслення

 

«А»

 

 

Умовні графічні позначення  пиладів

 

1/3 креслення

 

«Б»

 

 

      Умовні графічні позначення  пиладів

 

 

  Штамп

«А» - прилади по місцю,  «Б» - прилади на щиті

 

Кожна ФСА рисується за допомогою умовних графічних позначень :

Позначення

Прилад

Первинні вимірювальні перетворювачі (чуттєвий елемент) – датчики;

Прилади і регулятори встановлені по місцю (прилади встановлені на корпусі апаратури)

Прилади і регулятори встановлені на щиті чи на пульті керування

Прилади встановлені тимчасово

Загальне позначення виконувального механізма, на нього подається вихідний сигнал від регулятора

Регулюючий клапан

 

 

Регулюючий виконувальний пристрій

 

 

 

 

1.1. Таблиця буквенних позначень для вказівки приладів на ФСА

Позначення

 

 

Вимірювальна велечина

Функції що виконує прилад

Основне призначення першої літери

Додаткове значення, уточнення першої літери

Відображення інформації

Формування вихідного сигналу

Додаткове значення

A

 

 

сигналізація

 

 

B

резервна літера, щопотребує пояснень на схемі

C

 

 

 

регулювання, керування

 

D

густина

різниця, перепад тиску

 

 

 

E

довільна електрична велечина

 

 

 

 

F

витрата

співвідношення, дріб

 

 

 

G

розмір, положення, переміщення

 

 

 

 

H

ручна дія

 

 

 

верхня границя виміру

I

показання

 

показання виміряної велечини

 

 

J

 

Вимір декількох параметрів

 

 

K

час

 

 

 

 

L

рівень

 

 

 

нижня границя виміру

M

вологість

 

 

 

 

N,O

резервна літера, щопотребує пояснень на схемі

P

тиск

 

 

 

 

Q

концентрація, вміст рН

інтегрування, сума сигнала

 

 

 

R

 

 

реєстрація сигналу

 

 

S

швидкість, частота

 

 

вмикання/вимикання сигналізації

T

температура

 

 

 

 

V

Вязкість

 

 

 

 

U

Прилад виміру декількох різнорідних велечин

 

 

 

W

маса

 

 

 

 

X

не рекомендується для використання

Перша додаткова таблиця

Позначення

Найменування

E

Первинний вимірювальний перетворювач, чуттевий елемент

T

Пристрій дистанційної передачі сигналу на відстані

K

Станція керування

Y

Перетворювач сигналів або обчислювальний пристрій

 

Друга додаткова таблиця

Види сигналу

Позначення

Найменування

E

Електричний

P

Пневматичний

G

Гідравлічний

Форма сигналу

A

Аналоговий

D

Дискретний

Bi

Сигнал, що поступає на аналоговий компютер

Bj

Сигнал, що іде з аналогово компютера

 

Приклад запису буквенних позначень та правила запису :

 

    На першому місці зліва буква, що позначає який параметр контролюється («Р»-тиск), друга  - уточнення першої («D» - перепад тиску), третя – показання, четверта-зміна, реєстрація, п’ята- регулюючий пристрій.

    Позиція (№ позиції) : а) 1-2, 5-4, і т.д., б) 1-б, 5-г, і т.д., потрібні для складаня специфікацій та схем приладів. «1» - умовний номер по числу контролюємих параметрів(в данному випадку перший), «б»(чи відповівдно «2») – порядковий номер пристроя для данного контура контроля параметра.

 

 

 

   1.2. Приклад побудови функціональної схеми автоматизації на основі реактору змішування.

1-1              вимірювач витрати першої речовини,

1-2               пристрій дистанційної передачі сигнала на відстані,

1-3               показання, реєстрація сигналу, прилад встановлений на щиті керування,

1-4               регулятор витрати встановлений на щиті керування,

1-5               регулючий клапан,

2-1               вимірювач витрати другої речовини,

2-2               пристрій дистанційної передачі сигнала на відстані,

2-3               показання, реєстрація сигналу, прилад встановлений на щиті керування,

   3-1      первинний вимірювач температури (термопара),

   3-2       пристрій дистанційної передачі сигнала на відстані,

   3-3       показання, реєстрація сигналу, прилад встановлений на щиті керування.

    Кожну ФСА необхідно описати, приведемо приклад описання схеми :

 Якість отримуваного продукта змішування характеризується його темперетурою на виході з реактора, контур вимірювання температури складається з наступних параметрів :

   1.Первинний вимірювач температури (термопара), поз. 3-1.

   2.Пристрій дистанційної передачі сигнала на відстані, поз. 3-2.

   3.Показання, реєстрація сигналу, прилад встановлений на щиті керування, поз. 3-3.  

  Витрата першої речовини регульється за допомогою контура регулювання витрати, сигнал про розмі витрати формується первинним вимірювачем витрати поз. 1-1, сигнал підсилюється та передаеться за допомогою пристроя 1-2. Велечина поточного значення витрати показана на щиті та реєструється за допомогою пристроя 1-3. Задана витрата підтримується автоматичним регулятором поз. 1-4. Віхідний сигнал регулятора поступає на регулюючий клапан 1-5, що знаходиться на трубопроводі подачі першої речовини. Велечина витрати другої речовини реєструється за допомогою контура реєстрування витрати, сигнал про розмі витрати формується первинним вимірювачем витрати поз. 2-1, сигнал підсилюється та передаеться за допомогою пристроя 2-2. Велечина поточного значення витрати показана на щиті та реєструється за допомогою пристроя 2-3.

 

 

  1.3. Приклад побудови і опису схеми керування двигуном (мотором)

 

M - позначення двигуна на схемі,  NS - магнітний пускач, H – реле, HL1, HL2 - лампи, SB1, SB2 – кнопки.

На щиті розміщені кнопки вмикання (SB1) і вимикання (SB2) двигуна. Сигнальні лампи HL1, HL2 показують працює двигун чи ні відповідно (буває достатньо і однієї лампи, яка горить при ввімкненому двигуні). При натисненні кнопки сигнал поступає на  електромагнітне реле  Н(КО1), що розміщено по місцю, яке керує роботою  магнітного пускача NS(МП1), що подає сигнал на сам двигун.

 

 

 

 

 

 

При побудові функціональної схеми автоматизації треба пам’ятати правила: 1. Спочатку(з ліва на право) ідуть датчики, вимірювачі, регулятори, а потім   

    схеми керування двигуном (мотором).

        2. Нумерація контурів керування повинна іти зліва  на право у зростаючому              

            порядку і в одному контурі керування зверху вниз у зростаючому порядку.                                                           

 

1.4. Приклад специфікації на прилади

 

Позиція

Назва, технічна характеристика

Тип, марка приладу

Код

Завод виробник

Одиниці виміривання

Кількість

Масс одиниці, кг

1-1, 2-1

Звужуючий пристрій

ДК6-50

ххххх

НЗФ

шт

2

1.2

«Позиція» - позиція приладу на ФСА, якщо на схемі встановлено ряд однакових приладів, то номера позицій пишуться через кому,

«Назва, тех.хар.» - виконуючі функції, діапазон вимірювання,

«Тип, марка» - марка приладу згідно ГОСТ,

«Код» - ГОСТ,

«Завод виробник» - завод виробник даного приладу,

«Одиниці вимірювання» - в чому вимірюються прилади (по штучно, десятком і т.п.)

«Кількість» - кількість приладів на ФСА,

«Маса одиниці» - маса одного приладу