Мікроелектроніка

Проектування топології двонапівперіодного перетворювача в гібридному виконанні
Пояснювальна записка до курсового проекту.
В цьому курсовому проекті виконано роботу по розробці гібридної інтегральної мікросхеми двонапівперіодного перетворювача. Перетворювач призначений для генерування двополярної напруги, амплітудою 15В, на основі однополярної 30В. Курсовий проект.
Схематичне зображення тонкоплівкого конденсатора
Топологія гібридної інтегральної мікросхеми
 
 
Приклад топології напівпровідникової мікросхеми:
Топологія інтегральної мікросхеми
В недрах микросхем. Технологія виготовлення напівпровідникових мікросхем. Стаття у п'яти часинах.
Топологія. Плівковий конденсатор
Технологія Flash та StaraFlash у статичній пам'яті
Конструкція уніполярного транзистора
Методи отримання монокристалічних злитків
Метод зооної плавки. Технологія очищення кремнієвих зливків