Принцип роботи біполярного транзистора


*На основі схеми ввімкнення з загальною базою

Біполярним називається транзистор, в якому при проходженні електричного струму беруть участь основні та неосновні заряди (електрони та дірки).

Схема біполярного транзистора

В нормальному робочому стані на емітернний перехід подається пряме, а на колекторний зворотне зміщення. В цьому випадку емітерний перехід має малий а колекторний великий опір. Коли до емітерного p-n переходу прикладається напруга, дірки починають зміщуватись за електричним полем у напрямку бази (), інжектуючись в неї. В цей час в базі, поблизу емітера, створюється область з підвищеною концентрацією дірок. Так як з'являється градієнт концентрації, дірки дифундують по всьому об'єму бази і доходять до колекторного p-n переходу, а так як запірне поле колекторного p-n переходу являється прискорюючим для неосновних носіїв, то дірки вільно проходять в об'єм колектора. Так як частина дірок, які проходять через базу рекомбінуються з основними носіями - електронами, то не всі носії досягають колектора (). Кількість дірок, які досягли колектора називаються коефіцієнтом передачі a - відношення струму колектора DІк до струму емітера DІе:

a = DІк / DІе

Останнє оновлення 02 січня 2009 р.

(SKOldVersion)12-2023