⚠ 11.2023: Сайт знаходиться в стані перебудови. Можливо тимчасове порушення функціонування.

Спеціальна фізика

Фазові переходи

Закони Фіка (процес дифузії)

I закон Фіка. Визначає потік атомів домішок з області з підвищеною концентрацією в область з нижчою концентрацією.

де D – це коефіцієнт дифузії (це кількість атомів домішок, які проходять за одиницю часу крізь одиничний майданчик перпендикулярно направленню дифузії, якщо ); “-” вказує що дифузійне переміщення відбувається в напрямку зменшення концентрації.

I закон Фіка. – це основний закон дифузії, визначає концентрацію домішок, яка вводиться в речовину, в деякій момент часу, на деякій відстані від поверхні, при заданій температурі дифузії.

де - стала, яка дорівнює коефіцієнту дифузії при нескінченно великій температурі. - енергія активації процесу дифузії даної домішки.

 

Методи отримання тонких плівок в електронній техніці.

  1. Термовакуумне напиленя (ТВН). В цьому методі утворюється направлений потік пари речовини і потім конденсації його на поверхні підложки, яка має температуру нижчу температури джерела.
  2. Розпилення іонною бомбардировкою. Цим методом отримують плівки з заданими властивостями і є можливість отримання плівки тугоплавких матеріалів і сплавів, складних речовин і матеріалів з низьким тиском пари. Розрізняють: катодне (фізичне і реактивне), іонно – плазмене, ВЧ та магнітне розпилення.
  3. Термічне оксидування проводиться методом нагріву до високих температур.
  4. Хімічне осадження із парогазової фази. Пари сполук (галогенів, гібридів, карбонітів) постачаються в камеру установки, де розташовані підложки, які нагріті до необхідних температур.
  5. Електролітичне і плазмене анодування. Електролітичне анодування – ним отримують плівки оксидів на металах і н/п, процес відбувається в електролітичних ваннах на аноді. Плазмове анодування – це процес утворення оксидних плівок на підложках. За допомогою цього методу отримують більш товсті, і цей метод гарно суміщається з іншими методами отримання структур.

  6. Осадження металів з електролітів і розчинів. В основі цього метода лежить явище електролізу, при якому відбувається катодне відновлення катіонів.

 

Шкала електромагнітних випромінювань

Довжина [м]

Частота [Гц]

Назва

106-104

3×102-3×104

Наддовгі

104-103

3×104-3×105

Довгі

 

Радіохвилі

103-102

3×105-3×106

Середні

102-101

3×106-3×107

Короткі

101-10-1

3×107-3×109

Ультракороткі

10-1-10-2

3×109-3×1010

Телебачення

 

НВЧ

10-2-10-3

3×1010-3×1011

Радіолокація

10-3-10-6

3×1011-3×1014

Інфрачервонне випр.

10-6-10-7

3×1014-3×1015

Видиме світло

10-7-10-9

3×1015-3×1017

Ультрафіолетове випр.

10-9-10-12

3×1017-3×1020

Ренгенівське випр. мяке

10-12-10-14

3×1020-3×1022

Гама випр. жорстке

£10-14

³3×1022

Космічні промені

 

Опубліковано:

Оновленно: 08.11.2023


(SKNewVersion)(29032024)
Serhii K Home Page © 2003-2024