Автор - Крушневич С.П.
2006 рік.

Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

Висновки

В результаті проведення дослідження було випробувано 4 програми: дві з яких є професійними математичними пакетами Wоlfram Rеsеаrсh Mаthеmаtiса (остання версія 5.1 коштує 8524 грн), MаtLАВ (версія Individual коштує 17400 грн) та ще дві: 3D Grapher і Advanced Grapher, що були першими знайденні в Інтернеті і являють собою умовно-безкоштовні програми (ліценція на які коштує біля 125 грн або безкоштовно для громадян Російської Федерації).

Про проведенні порівняння цих програм з точки зору наочного сучасного електронного посібника для демонстрацій графіків при вивченні курсу математики було визначено, що все ж таки для саме демонстрацій (без попередньої підготовки) підходять спеціалізовані програми (такі як 3D Grapher або Advanced Grapher), що дозволяють швидко побудувати графіки елементарних функцій та легко представити їх у зручному для пояснення вигляді. Крім того, професійні пакети, з підготовленими програмами дозволяють проводити демонстрацію в інтерактивному виді та без участі оператора. Менш за все для демонстрацій підходить Mаthеmаtiса, яка розрахована перш за все для лінійної побудови складних математичних документів (швидка побудова формул) і поточних розрахунків в них (перетворення, розрахунок по формулам та побудова графіків).


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

01.09.2007