Автор - Крушневич С.П.

Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

Тема: Побудова графіків тригонометричних функцій.

Почнемо з графіка функції синуса, загальна формула має вигляд:

Графік – синусоїда. При та - звичайна синусоїда y=sin(x) - неперервна крива з періодом T=2pi

Першою використаємо програму Mathematica.


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

01.09.2007