Автор - Крушневич С.П.
2006 рік.

Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

Advanced Grapher

Advanced Grapher. Зовнішній вигляд / Внешний вид

Інтерфейс Advanced Grapher дуже схожий на 3D Grapher. Цей програмний продукт (розміром 1 Мбайт) оптимізований для побудови лише двовимірних графіків, але функціональність та види функцій, які можна задавати, значно розширенні. При побудові графіків, функції можна задавати як: y=f(x), x=f(y), полярна система координат, параметрична система координат (x=f(t), y=f(t)), рівняння або нерівність (f(x,y)=0, f(x,y)>0, f(x,y)<0), поле напрямку (dy/dx, dx/dy), або у вигляді таблиці.

Advanced Grapher. Задання точок через таблицю / Табличное представление граффика

Побудову елементарних графіків програма виконала швидко і легко. Як і в попередній програмі графіки виділяються як кольором, так і маркерами (мітками).

Advanced Grapher. Парабола, гіпербола та сінусоїда / Парабола, гиппербола и синусоида

Окремо хочеться виділити можливість оперативно відображати заданого регіону (ділянки) графіка, а також функцію трасировки – можливості візуально переглянути процес побудови графіка переміщуючи повзунок у відповідному діалоговому вікні, там же відображається і значення функції у цій точці. Також хочу відзначити можливість обчислення визначеного інтеграла з функцією визначення як числового значення, так і отримання області, що інтегрується (по якій визначається площа). Також в цій програмі, на відміну від всіх переглянутих, є можливість перемикання осі х у тригонометричний вид, тобто кратний p. Також програма більш коректно обробляє екстремум – не з’єднує протилежні кінці функцій.

Advanced Grapher. Тангенсоїда / Тангенсоида Advanced Grapher. Визначення площі, обмеженої фігурами (графіками декількох функцій). Визначений інтеграл / Расчет площади, ограниченной фигурами (граффиками функций). Определеный интеграл Advanced Grapher. Сінусоїда / Синусоида

 

Висновки >>>


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

01.09.2007