Автор - Крушневич С.П.
2006 рік.

Застосування сучасних комп’ютерних технологій у викладанні математики


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

3D Grapher

3D Grapher. Программа побудови графіків / Программа построения граффиков

Програма має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. У лівій частині головного вікна відображено список функцій, що відображаються з можливістю оперативно вибирати потрібні. Програма має невеликий розмір - 750 кбайт

Додавання нової функції не викликає проблем. Можна задавати функції одного, двох або навіть трьох (третій аргумент – час, використовується для створення анімаційних графіків) аргументів. Підтримується можливість вводу функції з незалежними виразами для x,y,z.

3D Grapher. Побудова сінусоїди / Построение синусоиды

По аналогії з попередніми програмами побудуємо декілька варіантів sin(x):

3D Grapher. Сінусоїда / Синусоида

Графік можна виділити як кольором, так товщиною лінії та маркерами. До недоліку можна віднести відсутність міток по шкалі x,y,z та прив’язаний масштаб до розмірів вікна. До плюсів – режим повноекранного виводу графіка, що активується натисканням F11.

Далі перевіряємо на реакцію програми при побудові графіка з екстремумами.

Як і попередні програми, програма не відпрацьовує екстремум і просто поєднує початок минулої і кінець наступної функції. Зате на відміну від попередніх, графік тангенса відображений у вигляді придатному для демонстрації (не показані “хвости”, коли функція наближаючись до екстремуму прямує до нескінченності)

3D Grapher.Тангенсоїда / Тангенсоида

Тепер перевіримо тривимірні можливості програми. Будуємо гіперболоїд та гіперболічний параболоїд:

3D Grapher. Гіперболоїд / Гипперболоид 3D Grapher. Гіперболічний параболоїд / Гипперболический параболоид

На графіку гіперболоїда помітні “прориви” при переході через нульову відмітку (z=0), це пов’язане з принципом побудови графіка, а саме з відсутності точок при "корінь квадратний від -1".

Програма має зручний інтерфейс і дозволяє у лічені секунди побудувати графік і переглянути під різним кутом зору тривимірну фігуру. Повно екранний режим робить її повністю придатною для демонстрації учням. Освоєння зайняло декілька хвилин.

Далі розглянемо аналогічну програму Advanced Grapher


1. Вступ; 2. тригонометрія; 3.Mathematica; 4. MatLab; 5. 3D Grapher; 6. Advanced Grapher; 7. Висновки;

 

01.09.2007